නල මාර්ගික පානීය ජල සේවාව ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණෙන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සහ ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ දීප ව්‍යාප්ත මෙහෙයුම් සම්බන්ධිකරනය සදහා අමාත්‍යතුමාගේ ස්වේච්ඡා සම්බන්ධිකාරකයින් 70 දෙනෙක් පත් කිරීමේ උත්සවය ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රජා තන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 19 දින බත්තරමුල්ල පැලවත්තේ පිහිටි එම අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වුනි.

මෙහිදී කුලියාපිටිය ප්‍රදේශය සදහා සම්බන්ධිකාරක වශයෙන් පත්වූ සරත් පද්මදාස මහතා අමාත්‍යතුමාගේ සුරතින් පලමු පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත් අයුරු, ඇමතිතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් ආර්. රණසිංහ මහතා සහ සම්බන්ධිකරන ලේකම් ඩි.වි.පි. තිලකසිරි යන මහතා ද ඡායාරුපයෙන් පෙනේ.


ඒ. හිල්මි මොහමඩ්
මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

ඡායාරූප - තනුජ ප්‍රදීප්