කොළඹ නගරයේ උස්බිම් සහිත ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම පිළිබඳව මතුව ඇති ගැටලුව මනා ලෙස අවබෝධ කර ගත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ වත්මන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය සහ නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් පිළිබඳ අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෘජු අධීක්ෂණය සහ උපදෙස් මත මෙතෙක් කලක් මෙම ගැටලුව ප්‍රබල ලෙස මුහුණදුන් වේල්ලවීදිය, විවේකානන්ද හිල්, සෙන්ට්‍රල් පාර, ලාපියා මාවත, එම්. ජී. එම්. මාවත මිරානියි පාර, ජින්තුපිටිය සහ අලුත්කඩේ ප්‍රදේශවල ජල සම්බන්ධතා 10250 ක් පමණ වැඩිදියුණු කළ නව ජලනල පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීමේ කටයුතු ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග මහතාගේ සුරතින් 2020 ජුලී 31 වන දින සිදු කරන ලදී.

මේ නිසා කලක් අඩුපීඩන තත්ත්වය නිසා දිනකට පැය 04 ක කාලයක් පමණක් සීමාවී තිබූ ජල සැපයුම පැය 24 පුරාම අඛණ්ඩ ජල සැපයුමක් මේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වන 30,000 ක් පමණ ජනතාවකට භුක්ති විදීමේ හැකියාවක් උදාවෙනු ඇත.

මෙම උත්සවය සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි ක්‍රිශාන්ත ප්‍රනාන්දු, අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි සුනිත් පෙරේරා, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ එස්. ඒ. රෂීඩ්, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි කේ. පී. ආර්. එස්. සමරසිංහ යන මහත්වරුන් සහ මණ්ඩලයේ අනෙකුත් නිලධාරීන් මෙම උත්සව අවස්ථාවට සම්බන්ධ විය.