ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සිය තනතුරේ වැඩ භාර ගැනීමේ අවස්ථාව පැලවත්ත, බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී අද 13 වනදා පෙ.ව 9.45 ට යෙදුන සුභ මොහොතින් සිදු විය.