ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ විවිධ තනතුරු දරමින් පුරා වසර 39 ක ප්‍රශංසනීය සේවාවක් ඉටුකර සේවයෙන් විශ්‍රාම යන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී ප්‍රතිරාජ රාමවික්‍රම මහතාට සුභ පැතුම් පිරිනැමිමේ උත්සවයක් 2020.11.04 දින කඩවත ප්‍රදේශීය සහය සේවා මධ්‍යස්ථාන කාර්යාලයේදී පැවැත්විනි.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග, උප සභාපති නිමල් රණවක, සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු තිළින විජේතුංග,අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික යන මහත්වරු ඇතුලු ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.