ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ/ ප්‍රධාන කර්තෘ

ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ

ජල මූලාශ්‍ර සුරැකීමට පැල දසලක්ෂයක් රෝපණය 24දින

වර්ෂ 2024 දී සැමට පානීය ජලය ලබාදීමේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම සැබෑවක් කරමින් දිවයින පුරා දැවැන්ත ජල ව්‍යාපෘතින් රැසක් මේ වන විට ආරම්භ කරමින් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා කටයුතු කරමින් සිටී.

එහි එක් පියවරක් වශයෙන් ප්‍රමානවත් ලෙස අපගේ ජල සම්පත රැක ගැනීම අනිවාර්යය ක්‍රියාවක් වන බැවින් ඒ සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම මෙහිදී විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

මේ සඳහා ජල පෝෂක ප්‍රදේශ සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ අරමුණින් ජල පෝෂක ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පැල දසලක්ෂයක් රෝපණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන “ප්‍රජා හරිතාභිමානී” දෙසැම්බර් 24 වන දින උදේ 9.30 ට දිවයින පුරා ස්ථාන දහස් ගනනක දී, එකම දින එකම වෙලාවේ දී සිදු කෙරේ.

මෙම උදාර ජාතික ක්‍රියාන්විතයට එක්වන ලෙස ශ්‍රී ලාංකීය ඔබ වෙත ද ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරන බව ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා දැනුම් දී සිටි.


මහේන්ද්‍ර හරිස්චන්ද්‍ර

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය

0703991090