ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය 2021 නව වසරේ සුබ හොරාවෙන් රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.01.01 දින බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත පිහිටි එම අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිදුවිය.

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම, රාජ්‍ය ලේකම් එස්.ජි. විජයබන්දු, අතිරේක ලේකම්වරුන් වන පාලිත වීරසිංහ, ඒ.සි.එම්. නෆීල්, අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් රණසිංහ, සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ඩි.වි.ඩි. තිලකසිරි, උපදේශක සඳක ගුණසේකර, මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික යන මහත්වරු ඇතුලු ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.
for Video Click here....