ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතනයන්හි මාසික ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු සනත් නිශාන්ත මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.01.04 දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විනි.

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම, අතිරේක ලේකම් පාලිත වීරසිංහ, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග, උප සභාපති නිතීඥ නිමල් රණවක, සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු තිළින විජේතුංග,අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් රණසිංහ, සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ඩි.වි.ඩි. තිලකසිරි, උපදේශක සඳක ගුණසේකර, මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික, ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජයතිලක හේරත් යන මහත්වරු ඇතුලු නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.

for  Video Click here....