ජල සම්පාදනය කටයුතු ආශ්‍රිතව කොළඹ සංවර්ධන කමිටුවේ දී  පැන නැගූ  ජල ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිකොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී යදාමිණී ගුණවර්ධන මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන්  ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දි 2021.06.14 දින පැවැත්විණි.

මෙහිදී කොළඹ සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිකොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී යදාමිණී  ගුණවර්ධන මහතා කොළඹ නගරසභා බල ප්‍රදේශයන්හි පවතින ජල ගැටලු සහ අදාල යෝජනාවන් ගරු ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදි.

ඊට අදාල සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගරු ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමා එකඟතාවය පළ කර අතර මේ පිළිබඳව ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙන ලදි.

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් ආර්. රණසිංහජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරි බටහිර මධ්‍යම ඒ.කේ. කපුගේකොළඹ වේල්ලවීදිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් නාලක රත්නායකකොළඹ මහ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් වන කුලතිස්ස ගීකියනගේරාජු බාස්කරන්චාමර යන මහත්වරුන් හා ප්‍රජාව නියෝජනය කරමින් නිලුපුල් ප්‍රසන්න සිල්වා යන අය මෙම අවස්ථාව සඳහා එක්විය.