අඛණ්ඩ පානීය ජල සැපයුමක් නොලැබීම සහ පානීය ජල සැපයුම සම්බන්ධ දුෂ්කරතා සහ ගැටළු මතුවී තිබු දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම පූජා නගර ආශ්‍රිතව අඛණ්ඩව පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ආරම්භ කර ඇත.

මෙහි පළමු අදියර වශයෙන් අනුරාධුපර පූජා නගරය මුල් කරගනිමින් අනුරාධපුර පූජා නගර ජල ව්‍යාපෘතිය ලබන 09 වන දා (ජූලි 09) ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. මෙම පූජා නගර ජල ව්‍යාපෘතිය යටතේ අටමස්ථාන පූජා භූමිය, පුජා භූමි නගරය, දේවානම්පියතිස්ස ගම, ලෝලුගස්වැව සහ පණ්ඩුල ගම යන ප්‍රදේශ ආවරණය වේ.

දිනකට ඝන මීටර 4500 ක පමණ ජල සැපයුමක් ලබාදීමට යෝජිත මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඝන මීටර 450 ක ධාරිතාවයෙන් යුතු භූගත ජල ගබඩා ටැංකියක් ඉදිකිරීම, යුහු වැලි පෙරනය නවීකරණය කිරීම සහ මඩ කැටිති කරන ටැංකිය නවීකරණය කිරීම ද සිදුකෙරේ. එසේම ඉහළ යන ජල ඉල්ලුමට අනුව මධ්‍යම නුවර ගම් පලාතේ මෙතෙක් ආවරණය නොවු ප්‍රදේශ වල නව පාරිභෝගිකයන් 2280 ක් සඳහා  නව ජල සම්බන්ධතා ලබාදීම ද මෙහි දී සිදුකෙරේ.

රුපියල් මිලියන 458 ක වියදමකින් ඉදිකෙරෙන මෙම යෝජනා ක්‍රමය ඉදිරි මාස කීපයකදී නිම කිරීමට අපේක්ෂිතය.

සියළු ආගම් වලට අයත් ප්‍රමුඛතම පූජා ස්ථාන සහ පූජා නගර ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩපිළිවෙල තුලින් පුණ්‍ය භූමි වන්දනා කිරීම සඳහා පැමිණෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවකට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර මෙම පූජා නගර ආසන්නයේ පිහිටි දැනට ජල සැපයුම නොලැබී ඇති ගම්මාන සඳහා ද මෙම ව්‍යාපෘති යටතේම ජල පහසුකම් ලබාදීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.