වාණිජ මට්ටමේ කාර්යයන් සහ ව්‍යාපෘති සඳහා භූගත ජල සම්පත උකහා ගැනීමේ දී ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය හා පාලනය යටතේ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපිළිවෙත් පිළිබඳව ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් නියෝග නිකුත් කර තිබුන ද, මේ සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන අයථා ක්‍රියා හා වැරදි සඳහා ලබාදෙන දඬුවම් පිළිබඳව දැනට පවතින පනතේ ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන නොමැති බැවින් එම පනත සංශෝධනය කර නව නියෝග ඇතුලත් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසයි.

මෙම ගැසට් පත්‍රයේ නියෝග ප්‍රකාරව නල ලිං ඉදිකරනු ලබන ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යයට අනුගත නොවී අනවසර විහිදුම් යන්ත්‍ර ළඟ තබා ගැනීම සහ භාවිතය පාලනය කිරීමත් අධික ලෙස වාණිජමය කටයුතු සඳහා භූගත ජලය ලබාගන්නා ආයතන නියාමනය කිරීමත් මේ යටතේ සිදුකෙරේ.

2017.03.16 දින නිකුත් කරන ලද අංක. 2010/23 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් නියෝග ක්‍රියත්මක කරවීමේ දී ප්‍රායෝගිකව පැන නඟින ගැටළු, විශේෂයෙන් වැරදි සහ ඊට අදාල දඬුවම් පැමිණවීමට පවත්නා පනතේ ප්‍රතිපාදන නොමැති බැවින් 1964 අංක 29 දරණ ජල සම්පත් මණ්ඩල පනතේ 15 වගන්තිය සහ 20 වන වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම මේ යටතේ සිදුකෙරේ.

භූගත ජලය අවභාවිතා කිරීම සහ අසීමාන්තික ලෙස වාණිජ කටයුතු සඳහා යොදාගැනීම වැනි නව අභියෝග වලට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයෙන් මෙම ගැසට් පත්‍රය සංශෝධනය කිරිමට කටයුතු කරන බවත් මෙම ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව මහජනතාව වෙත පීඩාකාරී වන ආකාරයෙන් භූගත ජලය ලබාගැනීම ගැන පැමිණිලි වාර්තා වුවහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලතල මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ වන ආයතන වෙත ලබාදෙන බව ද අමාත්‍යතුමා සඳහන් කරයි.

වර්තමානයේ විවිධ මානව ක්‍රියාකාරකම් මඟින් අපගේ සීමිත භුගත ජල සම්පතට ඇතිව තිබෙන තර්ජන හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී විශාල වශයෙන් පාරිසරික අසමතුලිතතාවයන් සහ සමහර ප්‍රදේශයන් හි ජල සම්පතේ හිඟතාවයන් ද ඇතිවිය හැකි බැවින් භූගත ජල සම්පත වාණිජමය කටයුතු සඳහා යොදාගැනීමේ දී මහජනතාවට පීඩා වන පරිදි අසීමිත ලෙස ජලය ලබාගැනීම නිසා සිදුවන පාරිසරික ගැටළු අවම කර ගැනීම උදෙසා වන මෙම කැබිනට් යෝජනාවට ද කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වූ බව ද වාසුදේව නානායක්කාර අමාත්‍යතුමා මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කලේය.  

එදිනෙදා පරිහරණය සඳහා යොදාගනු ලබන නිවෙස් ආශ්‍රිතව ලිං, නල ලිං සහ ජල පහසුකම් පොදු මහජනතාව සඳහා සපයන ස්ථාන මෙයට ඇතුලත් නොවන බව ද අමාත්‍යතුමා විශේෂයෙන් දන්වා සිටියි.

 

මහේන්ද්‍ර හරිස්චන්ද්‍ර

අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය

0716845668