මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයන් මඟින් සිදුකරනු ලබන ජල සම්පාදන සේවා සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කෲරු කැබ්රථ 30 ක් අද දින ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා අතින්  දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වෙත භාර දෙන ලදී.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍යාධාර යටතේ රු.මිලියන 325 ක් වැය කර ගෙන්වා ඇති මෙම කෲරු කැබ්රථ 30 භාරදීමේ අවස්ථාවේදී අදහස් දැක්වූ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,

මෙම කැබ්රථ ජල ටැංකි, විද්‍යුත් මෝටර් සහිත පොම්ප සහ ජල සැපයීමේ බට ඇතුළු උපාංගයන්ගෙන් සමන්විතවනවා. මේ නිසා ඕනෑම අවස්ථාවක අපට ඉතාමත් කෙටි වේලාවකින් දිස්ත්‍රික්කයේ නඩත්තු හා සේවා කටයුතු කඩිනමින් ඉටු කරගැනීමට මෙමඟින් හැකියාව ලැබෙනවා. එය අපගේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට ඉමහත් ශක්තියක්බව මගේ විශ්වාසයයි.

මෙය ඉතාමත් අසීරු ලෙස දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදා ලබාගත් වාහන 30 ක් වන අතර මේ සඳහා සහයෝගය ලබාදුන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ එහි නිළධාරීන්ට ද මාගේ ස්තූතිය සහ ප්‍රශංසාව පිරිනමන බවද අමාත්‍යතුමා කියා සිටියේය.

මෙම අවස්ථාවට ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ උප සභාපති නිමල් රණවක, ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් ආර්. රණසිංහ, අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී ක්‍රිෂාන් ප්‍රනාන්දු, ගරු අමාත්‍යතුමගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ජී.වී.ඩී. තිලකසිරි සහ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන් වන ඒ.කේ. කපුරුගේ සහ එස්.ඒ. රෂිඩ් යන මහත්වරුන්ද සහභාගී විය.