Click here for more information

Write comment (0 Comments)

මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයන් මඟින් සිදුකරනු ලබන ජල සම්පාදන සේවා සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කෲරු කැබ්රථ 30 ක් අද දින ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා අතින්  දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වෙත භාර දෙන ලදී.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍යාධාර යටතේ රු.මිලියන 325 ක් වැය කර ගෙන්වා ඇති මෙම කෲරු කැබ්රථ 30 භාරදීමේ අවස්ථාවේදී අදහස් දැක්වූ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,

මෙම කැබ්රථ ජල ටැංකි, විද්‍යුත් මෝටර් සහිත පොම්ප සහ ජල සැපයීමේ බට ඇතුළු උපාංගයන්ගෙන් සමන්විතවනවා. මේ නිසා ඕනෑම අවස්ථාවක අපට ඉතාමත් කෙටි වේලාවකින් දිස්ත්‍රික්කයේ නඩත්තු හා සේවා කටයුතු කඩිනමින් ඉටු කරගැනීමට මෙමඟින් හැකියාව ලැබෙනවා. එය අපගේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට ඉමහත් ශක්තියක්බව මගේ විශ්වාසයයි.

මෙය ඉතාමත් අසීරු ලෙස දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදා ලබාගත් වාහන 30 ක් වන අතර මේ සඳහා සහයෝගය ලබාදුන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ එහි නිළධාරීන්ට ද මාගේ ස්තූතිය සහ ප්‍රශංසාව පිරිනමන බවද අමාත්‍යතුමා කියා සිටියේය.

මෙම අවස්ථාවට ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ උප සභාපති නිමල් රණවක, ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් ආර්. රණසිංහ, අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී ක්‍රිෂාන් ප්‍රනාන්දු, ගරු අමාත්‍යතුමගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ජී.වී.ඩී. තිලකසිරි සහ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන් වන ඒ.කේ. කපුරුගේ සහ එස්.ඒ. රෂිඩ් යන මහත්වරුන්ද සහභාගී විය.

 

Write comment (0 Comments)

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කෙත්හේන ජල පවිත්‍රාගාරයේ නව ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග, සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු තිලිණ එස්. විජේතුංග යන මහත්වරු ඇතුළු නිලධාරීන් පසුගියදා සහභාගී විය. ඡායාරූප - තනුජ ප්‍රදීප්

 

 

 
   
   
   
   
Write comment (0 Comments)

ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ පොදු ජන සහභාගීත්ව වැඩසටහන යටතේ "පැයෙන් පැයට දොරින් දොරට පානීය ජලය'' පැය 24 ක් තුල පානීය නල ජල සම්බන්ධතා ලබාදීමේ කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන 2021.11.27 දින බොලොස්සගම මහා විද්‍යාල පරිශ්‍රරයේදී පැවැත්විණි.

   
   
   
   
Write comment (0 Comments)

උත්සවයේ දී සංචාරක අමාත්‍යගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා දැක්වූ අදහස්.Click here........

Write comment (0 Comments)
Highlighting the Water and Sanitation Research
2021 NOVEMBER 19 08:30 AM to 02:30 AM
At Joint Research & Demonstration Center
(in front of Faculty of Engineering- University of Peradeniya)
Join-Us-On-Zoom
Inauguration
Time: Nov 19, 2021 08:30 AM Colombo
Meeting ID: 827 1876 9959
Passcode: 078776
Technical Sessions
Time: Nov 19, 2021 11:00 AM Colombo
Meeting ID: 870 1014 5886
Passcode: 350992

Write comment (0 Comments)

Click here for the news of Minister of Water Supply, Vasudeva Nanayakkara.

Write comment (0 Comments)

For information Click here.....

Write comment (0 Comments)

click here for vedio.............

Read more......

Write comment (0 Comments)

ජල සම්පාදන ගරු අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත ජනතාව අතරට ගොස් ජනතාවගේ ජල ඉල්ලුම් පත්‍ර ලබා ගෙන එක් දිනක් තුලදී ජල සම්බන්ධතාවයන් ලබා දිමේ වැඩසටහනට අනුව

අලව්ව,පොල්ගහවෙල, පොතුහැර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ ජල සම්බන්ධතා ලබා දීමේ ජංගම සේවාවක් පොල්ගහවෙල මහමෙව්නා අසපුවේදී 2021.10.30 දින පැවැත්විණි.

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කුරුණැගල ප්‍රාදේශීය සහාය සේවා කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම ජංගම සේවාව මගින් ජල නල දීර්ඝ කර නව ජල සම්බන්ධතා ලබා දීම සිදු කරන ලද අතර ජල සම්බන්ධතා ලබා ගැනීමට පැමිණි පාරිභෝගිකයින්ට එක් දිනක් තුලදී තම කාර්යයක් සිදු කර ගැනීමට අවස්ථාව ද උදාවුනි.

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග, සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු තිළිණ විජේතුංග, වයඹ පළාත් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී ඩි.ඩි. මැදවත්ත, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ජි.එම්. තිලකරත්නයන මහත්වරු ඇතුලු නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Write comment (0 Comments)