Write comment (0 Comments)
   
Write comment (0 Comments)

2025 සැමට ජලය වැඩපිළිවෙළ යටතේ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම අනුව කිරිඇල්ල ජල සම්පාදන ක්‍රමය තුළින් කිරිඇල්ල සිට ඇල්ල දේවාලය දක්වා ජල සම්පාදනය ආරම්භ කිරීම 2021.12.30 දින සිදුවිණි.

රුපියල් මිලියන 179.23 ක වියදමින් කිලෝමීටර් 8ක දුරක් ජල නල එලීම සිදුකරන අතර එමගින් පවුල් 700 කට ප්‍රතිලාභ හිමිවේ.

මෙම අවස්ථාවට හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නමින්ද අනුරප්‍රිය, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ උප සභාපති නිමල් ආර්. රණවකගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් ආර්. රණසිංහගරු අමාත්‍යතුමගේ උපදේශක සඳක ගුණසේකර, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී සඹරගමුව ලසන්ත යන මහත්වරු ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන් සහභාගී විය.  

   
   
   
 
Write comment (0 Comments)

මහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති ගරු සහන් ප්‍රදීප් මැතිතුමා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානයක්කාර මැතිතුමාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව එතුමාගේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නියෝජිත රවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් වසර 15 කටත් අධික කාල සීමාවක සිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා ගත නොහැකිව පීඩා විඳි මහර ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වෑබඩ 2 කණුව අවට ජනතාවකට පිරිසිදු පානීය ජලය.

   
Write comment (0 Comments)

මහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති ගරු සහන් ප්‍රදීප් මැතිතුමා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානයක්කාර මැතිතුමාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව එතුමාගේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නියෝජිත රවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් වසර ගණනාවක සිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා ගත නොහැකිව පීඩා විඳි උඩුපිළ සූරියතැන්න ප්‍රදේශවාසී පවුල් 98 ක් ජනතාවකට පිරිසිදු පානීය ජලය.

   
   
   
Write comment (0 Comments)

මෙම අවස්ථාවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා තිළිණ එස්. විජේතුංග, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වාණිජ) ජී.ඒ. පියල් පත්මනාත සහ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරීන් රැසක් ද එක්වීය.

මින් ඉදිරියට ජල බිල්පතෙහි ගිණුම් අංකය තමා සන්තකයෙහි නොමැති අවස්ථාවක දී ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ජල සම්පාදන පාරිභෝගිකයින්ට මණ්ඩලයේ ඕනෑම සේවාවක් පහසුවෙන් ඉෂ්ට කර ගත හැකි වීම මෙහි විශේෂත්වයයි.

 

8T8A0736.jpg
 
   
   

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)

For informatin click here....

Write comment (0 Comments)
 
Write comment (0 Comments)
Write comment (0 Comments)
 
   
   
Write comment (0 Comments)