ජල සැපයුම් හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් රුපියල් මිලියන 35.8 පිරිවැයක් දරමින් පුනරුත්ථාපනය කරන ලද සෙවනගල කිරිඉබ්බන්වැව සුව ශක්ති ග්‍රාමීය ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පැවරීම ජලසම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.11.22 දින සෙවනගල දී සිදුවිය. මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින්  පවුල් 1526 ට අධික සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිලාභ ලබයි. ප්‍රදේශයේ ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති සඳහා සහනදායි මුදලකට ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සොයා බැලීමට  ජලතත්ව පරීක්ෂණාගාරයකින් ද මෙය සමන්විත වේ.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන  රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත  බේරුගොඩ, වෛද්‍ය ගයාශාන් නවනන්ද, ජගත් පුෂ්ප කුමාර, දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති කුමාරසිරි රත්නායක යන මැතිතුමන්ලා ද,

රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ජී.විජයබන්දු, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක එන්.යු.කේ.රණතුංග, අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික  යන මහත්වරු ඇතුළු ප්‍රාදේශීය දේශපාලන නියෝජිතයින් හා පොදු ජනතාව මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය .

 

 

Write comment (0 Comments)

Supplier Registration English Version Click here...

Supplier Registration Sinhala Version Click here...

Supplier Registration Application - English Version Click here...

Supplier Registration Application - Sinhala Version Click here...

Write comment (0 Comments)

Click here for the vedio of the speech -  Prime Minister, Hon. Mahinda Rajapaksha 
                                             and
Click here for the vedio of the speech  -  Hon. Minister of Water Supply 

"පිරිසිදු පානීය ජලයෙන් ස්වයංපෝෂිත ශ්‍රී ලංකාවක්". Click here....

 
 
 
 
 
 
Write comment (0 Comments)

Vedio of Discussion on Improving Wastewater Management Click here....

 

Write comment (0 Comments)

ITN News Video Click here.... and Hiru News Video Click here....

Write comment (0 Comments)